Skip to main content

Folija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski folium list, od latinske reči: folia) 2. tanak metalni listić (obično od zlata, srebra, aluminijuma ili kalaja) kao podloga za ogledala i umetnuto drago kamenje;figurativno: predmet poređenja manje vrednosti koji služi da bi se što jače istakla vrednost drugoga nekog predmeta.

Reč Folija napisana unazad: ajilof i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фолиум лист, нлат. фолиа) 2. танак метални листић (обично од злата, сребра, алуминијума или калаја) као подлога за огледала и уметнуто драго камење; фиг. предмет поређења мање вредности који служи да би се што јаче истакла вредност другога неког предмета.

Slično: 
Folkloroidan muz. komponovan, oblikovan u duhu i stilu narodne muzike, muzičkog f...
Folklor narodoslovlje, nauka o narodnom predanju ....
Folio 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. ...
Folikul anat. kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr....
Folijum list, npr. u trgovačkim knjigama....
Folijirati 1. listove, strane knjige označiti brojevima; 2. ogledalsko staklo ...
Sve reči na slovo f