Skip to main content

Folijacija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski folio) 2. paginacija, obe-ležavanje strana knjiga (rukopisa) brojevima; ostraničenje, ostraničavanje.

Reč Folijacija napisana unazad: ajicajilof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фолио) 2. пагинација, обе-лежавање страна књига (рукописа) бројевима; остраничење, остраничавање.

Slično: 
Folkloroidan muz. komponovan, oblikovan u duhu i stilu narodne muzike, muzičkog f...
Folklor narodoslovlje, nauka o narodnom predanju ....
Folio 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. ...
Folikul anat. kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr....
Folijum list, npr. u trgovačkim knjigama....
Folijirati 1. listove, strane knjige označiti brojevima; 2. ogledalsko staklo ...
Sve reči na slovo f