Skip to main content

Folijant značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski folium list) knjiga se velikim listovima (u veličini tabaka), knjiga u folioformatu.

Reč Folijant napisana unazad: tnajilof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фолиум лист) књига се великим листовима (у величини табака), књига у фолиоформату.

Slično: 
Folkloroidan muz. komponovan, oblikovan u duhu i stilu narodne muzike, muzičkog f...
Folklor narodoslovlje, nauka o narodnom predanju ....
Folio 1. format knjige u veličini štampanog tabaka; 2. strana knjige; 3. ...
Folikul anat. kesica, meš-čić, npr. žučni mehur, čahura i dr....
Folijum list, npr. u trgovačkim knjigama....
Folijirati 1. listove, strane knjige označiti brojevima; 2. ogledalsko staklo ...
Sve reči na slovo f