Skip to main content

Galofob značenje

šta znači Galofob

Na latinici: Definicija i značenje reči Galofob (latinski Gallus, od grčke reči: phobos strah) onaj koji se preterano plaši Francuza; onaj koji mrzi na Francuze i na sve što je francusko.

Reč Galofob sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Галлус, грч. пхобос страх) онај који се претерано плаши Француза; онај који мрзи на Французе и на све што је француско.


Galopirati • Jahati u galopu ili: trku trčati u skokovima; • Igrati polku; • fi...
Galski petao petao kao simbol Francuske, zbog istozvučnosti latinskih reči gallus ...
Galski koji se tiče Galije ili Gala; francuski. ...
Galošne kaljače, gornje cipele od gume za sneg i vodu....
Galofobija preteran strah od Francuske, mržnja na Francuze i sve što je francu...
Galofob onaj koji se preterano plaši Francuza; onaj koji mrzi na Francuze i...
Sve reči na slovo g