Skip to main content

Galski petao značenje

šta znači Galski petao

Na latinici: Definicija i značenje reči Galski petao petao kao simbol Francuske, zbog istozvučnosti latinskih reči gallus (petao) i Gallus (Gal).

Reč Galski petao sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: петао као симбол Француске, због истозвучности латинских речи галлус (петао) и Галлус (Гал).


Galopirati • Jahati u galopu ili: trku trčati u skokovima; • Igrati polku; • fi...
Galski petao petao kao simbol Francuske, zbog istozvučnosti latinskih reči gallus ...
Galski koji se tiče Galije ili Gala; francuski. ...
Galošne kaljače, gornje cipele od gume za sneg i vodu....
Galofobija preteran strah od Francuske, mržnja na Francuze i sve što je francu...
Galofob onaj koji se preterano plaši Francuza; onaj koji mrzi na Francuze i...
Sve reči na slovo g