Skip to main content

Generator značenje

šta znači Generator

Na latinici: Definicija i značenje reči Generator (latinski generator) rađan, rodilac, proizvođač, stvaralac; fkz. sprava za proizvođenje gasova elektriciteta; dinamoelektrični generator mašina za proizvođenje elektriciteta indukcijom.

Reč Generator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. генератор) рађан, родилац, произвођач, стваралац; фкз. справа за произвођење гасова електрицитета; динамоелектрични генератор машина за произвођење електрицитета индукцијом.


Generiši Generiši je glagol koji označava proizvoditi, stvaranje nečega. Sinon...
Gencijanin hem. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana, lincura....
Genufleksija klečanje; klanjanje, poklon pred kim; ponizno odavanje poštovanja, p...
Genuinitet istinitost, stvarnost, tačnost, vernost, nepatvorenost. ...
Genualni koji se tiče kolena, kolenski....
Gentilizam neznaboštvo, mnogoboštvo...
Sve reči na slovo g