Skip to main content

Genualni značenje

šta znači Genualni

Na latinici: Definicija i značenje reči Genualni (latinski genu koleno, genualis) koji se tiče kolena, kolenski.

Reč Genualni napisana unazad: genualni i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. гену колено, генуалис) који се тиче колена, коленски.

Slično: 
Gencijanin hem. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana, lincura....
Genufleksija klečanje; klanjanje, poklon pred kim; ponizno odavanje poštovanja, p...
Genuinitet istinitost, stvarnost, tačnost, vernost, nepatvorenost. ...
Genualni koji se tiče kolena, kolenski....
Gentilizam neznaboštvo, mnogoboštvo...
Gens rod, koleno, porodica; vrsta, rod; pleme, narod....
Sve reči na slovo gZnačenje Šta znači