Skip to main content

Gentilizam značenje

šta znači Gentilizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Gentilizam (latinski gens, gentis) neznaboštvo, mnogoboštvo

Reč Gentilizam napisana unazad: gentilizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. генс, гентис) незнабоштво, многобоштво

Slično: 
Gencijanin hem. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana, lincura....
Genufleksija klečanje; klanjanje, poklon pred kim; ponizno odavanje poštovanja, p...
Genuinitet istinitost, stvarnost, tačnost, vernost, nepatvorenost. ...
Genualni koji se tiče kolena, kolenski....
Gentilizam neznaboštvo, mnogoboštvo...
Gens rod, koleno, porodica; vrsta, rod; pleme, narod....
Sve reči na slovo gZnačenje Šta znači