Skip to main content

Genuinitet značenje

šta znači Genuinitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Genuinitet (latinski genuinus, od latinske reči: genuinitas) istinitost, stvarnost, tačnost, vernost, nepatvorenost.

Reč Genuinitet napisana unazad: genuinitet i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. генуинус, нлат. генуинитас) истинитост, стварност, тачност, верност, непатвореност.

Slično: 
Gencijanin hem. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana, lincura....
Genufleksija klečanje; klanjanje, poklon pred kim; ponizno odavanje poštovanja, p...
Genuinitet istinitost, stvarnost, tačnost, vernost, nepatvorenost. ...
Genualni koji se tiče kolena, kolenski....
Gentilizam neznaboštvo, mnogoboštvo...
Gens rod, koleno, porodica; vrsta, rod; pleme, narod....
Sve reči na slovo gZnačenje Šta znači