Skip to main content

Grum

Šta znači Grum


Grum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grum (eng. groom) hotelski momak, sluga (obično dečak); konjušar.

Reč Grum napisana unazad: murg

Grum se sastoji od 4 slova.

sta je Grum

Slično:
Šta znači Grupacija grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje....
Šta znači Gruntovnica zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim i...
Šta znači Grundirati napraviti osnovu u slikarstvu: površinu prvi put premaz...
Šta znači Grund osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrađivanje;...
Šta znači Grum hotelski momak, sluga ; konjušar....
Šta znači Grupirati skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu,...