Skip to main content

Grum značenje

šta znači Grum

Na latinici: Definicija i značenje reči Grum (eng. groom) hotelski momak, sluga (obično dečak); konjušar.

Reč Grum sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. гроом) хотелски момак, слуга (обично дечак); коњушар.


Grupacija grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje....
Gruntovnica zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim imanjima je...
Grundirati napraviti osnovu u slikarstvu: površinu prvi put premazati i na t...
Grund osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrađivanje; slik. prv...
Grum hotelski momak, sluga ; konjušar....
Grupirati skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; ...
Sve reči na slovo g