Skip to main content

Grundirati

Šta znači Grundirati


Grundirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grundirati (od nemačke reči: grundieren) napraviti osnovu (ili: temelj) u slikarstvu: površinu (platno, zid) prvi put premazati i na taj način pripremiti je za primanje boja; gruntirati.

Reč Grundirati napisana unazad: itaridnurg

Grundirati se sastoji od 10 slova.

sta je Grundirati

Slično:
Šta znači Grupacija grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje....
Šta znači Gruntovnica zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim i...
Šta znači Grundirati napraviti osnovu u slikarstvu: površinu prvi put premaz...
Šta znači Grund osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrađivanje;...
Šta znači Grum hotelski momak, sluga ; konjušar....
Šta znači Grupirati skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu,...