Skip to main content

Gruntovnica

Šta znači Gruntovnica


Gruntovnica značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gruntovnica (od nemačke reči: Grund) zemljišna, baštinska knjiga sa podacima o nepokretnim imanjima jedne katastarske opštine; vodi se u sudu.

Reč Gruntovnica napisana unazad: acinvotnurg

Gruntovnica se sastoji od 11 slova.

sta je Gruntovnica

Slično:
Šta znači Grupacija grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje....
Šta znači Gruntovnica zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim i...
Šta znači Grundirati napraviti osnovu u slikarstvu: površinu prvi put premaz...
Šta znači Grund osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrađivanje;...
Šta znači Grum hotelski momak, sluga ; konjušar....
Šta znači Grupirati skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu,...