Skip to main content

Grupa značenje

šta znači Grupa

Na latinici: Definicija i značenje reči Grupa (fr. groupe,od italijanske reči: gruppo) skupina, skup, gomila, hrpa.

Reč Grupa sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. гроупе, итал. группо) скупина, скуп, гомила, хрпа.


Grupacija grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje....
Gruntovnica zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim imanjima je...
Grundirati napraviti osnovu u slikarstvu: površinu prvi put premazati i na t...
Grund osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrađivanje; slik. prv...
Grum hotelski momak, sluga ; konjušar....
Grupirati skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; ...
Sve reči na slovo g