Skip to main content

Gu

Šta znači Gu


Gu značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gu (od francuske reči: gout, latinski gustus) ukus; miris; figurativno: sklonost, naklonost, odanost, ljubav prema čemu; a son gu (od francuske reči: a son gout) po svom ukusu.

Reč Gu napisana unazad: ug

Gu se sastoji od 2 slova.

sta je Gu

Slično:
Šta znači Guc vrsta malog čamca sa oštrim pramcem i oštrom krmom; manji ...
Šta znači Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grlen...
Šta znači Gutural gram. grleni glas....
Šta znači Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Šta znači Gut d'or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Šta znači Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito n...