Skip to main content

Gu značenje

Šta znači Gu

Na latinici: Definicija i značenje reči Gu (fr. gout, latinski gustus) ukus; miris;figurativno: sklonost, naklonost, odanost, ljubav prema čemu; a son gu (fr. a son gout) po svom ukusu.

Reč Gu napisana unazad: ug

Gu se sastoji od 2 slova.

Šta je Gu

На Ћирилици: (фр. гоут, лат. густус) укус; мирис; фиг. склоност, наклоност, оданост, љубав према чему; а сон гу (фр. а сон гоут) по свом укусу.

Slično: 
Guc vrsta malog čamca sa oštrim pramcem i oštrom krmom; manji parobrod....
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Sve reči na slovo g