Skip to main content

Gutolin

Šta znači Gutolin


Gutolin značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obuću).

Reč Gutolin napisana unazad: nilotug

Gutolin se sastoji od 7 slova.

sta je Gutolin

Slično:
Šta znači Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grlen...
Šta znači Gutural gram. grleni glas....
Šta znači Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Šta znači Gut d'or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Šta znači Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito n...
Šta znači Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja ome...