Skip to main content

Gutolin značenje

šta znači Gutolin

Na latinici: Definicija i značenje reči Gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obuću).

Reč Gutolin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат, гутта капља) маст од воска, терпентинског уља и др. (за обућу).


Guti fruti „svi plodovi", jedno ital. jelo sa mnogo plodova ; fig. mešavina, s...
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Sve reči na slovo g