Skip to main content

Gutolin značenje

Šta znači Gutolin

Na latinici: Definicija i značenje reči Gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obuću).

Reč Gutolin napisana unazad: nilotug

Gutolin se sastoji od 7 slova.

Šta je Gutolin

На Ћирилици: (лат, гутта капља) маст од воска, терпентинског уља и др. (за обућу).

Slično: 
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i post...
Sve reči na slovo g