Skip to main content

Guturalan značenje

Šta znači Guturalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Guturalan (latinski guttur, od latinske reči: gutturalis) grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovigramatika: grleni glasovi.

Reč Guturalan napisana unazad: nalarutug

Guturalan se sastoji od 9 slova.

Šta je Guturalan

На Ћирилици: (лат. гуттур, нлат. гуттуралис) грлени, који се тиче грла; гутурални гласови грам. грлени гласови.

Slično: 
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i post...
Sve reči na slovo g