Skip to main content

Guturalan

Šta znači Guturalan


Guturalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guturalan (latinski guttur, od latinske reči: gutturalis) grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gramatika: grleni glasovi.

Reč Guturalan napisana unazad: nalarutug

Guturalan se sastoji od 9 slova.

sta je Guturalan

Slično:
Šta znači Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grlen...
Šta znači Gutural gram. grleni glas....
Šta znači Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Šta znači Gut d'or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Šta znači Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito n...
Šta znači Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja ome...