Skip to main content

Guturalan značenje

šta znači Guturalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Guturalan (latinski guttur, od latinske reči: gutturalis) grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovigramatika: grleni glasovi.

Reč Guturalan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. гуттур, нлат. гуттуралис) грлени, који се тиче грла; гутурални гласови грам. грлени гласови.


Guti fruti „svi plodovi", jedno ital. jelo sa mnogo plodova ; fig. mešavina, s...
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Sve reči na slovo g