Skip to main content

Guti fruti značenje

šta znači Guti fruti

Na latinici: Definicija i značenje reči Guti fruti (ital. tutti frutti) „svi plodovi", jedno ital. jelo sa mnogo plodova (povrća ili voća); fig. mešavina, smesa, potpuri.

Reč Guti fruti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. тутти фрутти) „сви плодови", једно итал. јело са много плодова (поврћа или воћа); фиг. мешавина, смеса, потпури.


Guti fruti „svi plodovi", jedno ital. jelo sa mnogo plodova ; fig. mešavina, s...
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Sve reči na slovo g