Skip to main content

Guba značenje

šta znači Guba

Na latinici: Definicija i značenje reči Guba (arap. quba,od turske reči: kuba) poznata kožna bolest, lišaj, lepra.

Reč Guba sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап. qуба, тур. куба) позната кожна болест, лишај, лепра.


Gubernije oblast, pokrajina, provincija....
Gubernator krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner....
Guba poznata kožna bolest, lišaj, lepra....
Sve reči na slovo g