Skip to main content

Gubernije značenje

Šta znači Gubernije

Na latinici: Definicija i značenje reči Gubernije (od latinske reči: gubernium) oblast, pokrajina, provincija.

Reč Gubernije napisana unazad: ejinrebug

Gubernije se sastoji od 9 slova.

Šta je Gubernije

На Ћирилици: (нлат. губерниум) област, покрајина, провинција.

Slično: 
Gubernije oblast, pokrajina, provincija....
Gubernator krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner....
Guba poznata kožna bolest, lišaj, lepra....
Sve reči na slovo g