Skip to main content

Gubernije

Šta znači Gubernije


Gubernije značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gubernije (od latinske reči: gubernium) oblast, pokrajina, provincija.

Reč Gubernije napisana unazad: ejinrebug

Gubernije se sastoji od 9 slova.

sta je Gubernije

Slično:
Šta znači Gubernije oblast, pokrajina, provincija....
Šta znači Gubernator krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner....
Šta znači Guba poznata kožna bolest, lišaj, lepra....