Skip to main content

Gubernator

Šta znači Gubernator


Gubernator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gubernator (latinski gubernator) krmar, krmanoš; upravitelj, upravljač = guverner.

Reč Gubernator napisana unazad: rotanrebug

Gubernator se sastoji od 10 slova.

sta je Gubernator

Slično:
Šta znači Gubernije oblast, pokrajina, provincija....
Šta znači Gubernator krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner....
Šta znači Guba poznata kožna bolest, lišaj, lepra....