Skip to main content

Gubernator značenje

šta znači Gubernator

Na latinici: Definicija i značenje reči Gubernator (latinski gubernator) krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner.

Reč Gubernator sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. губернатор) крмар, крма-нош; управитељ, управљач = гувернер.


Gubitak Gubitak je nepoželjan efekat u proračunima koristeći finu preciznu ari...
Gubernije oblast, pokrajina, provincija....
Gubernator krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner....
Guba poznata kožna bolest, lišaj, lepra....
Sve reči na slovo g