Skip to main content

Integritet značenje

šta znači Integritet

Na latinici: Definicija i značenje reči Integritet (latinski integritas) nepovređeno, nedirnuto stanje, potpunost, celokupnost; nepovređenost, čitavost; čistota duše, časnost, čestitost; nevinost.

Reč Integritet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. интегритас) неповређено, недирнуто стање, потпуност, целокупност; неповређеност, читавост; чистота душе, часност, честитост; невиност.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i