Skip to main content

Inteligentan značenje

šta znači Inteligentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Inteligentan (latinski intelligens) sposoban za pravilno razumevanje stvari i pojava u životu i svetu, razuman, uman, pametan, koji ima duha, mudar, dosetljiv, bistar; vešt, vičan, umešan.

Reč Inteligentan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. интеллигенс) способан за правилно разумевање ствари и појава у животу и свету, разуман, уман, паметан, који има духа, мудар, досетљив, бистар; вешт, вичан, умешан.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i