Skip to main content

Inteligibilan značenje

šta znači Inteligibilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Inteligibilan (latinski intelligibilis) razumljiv, razgovetan, pojmljiv, shvatljiv; fil. natču-lan, pojmove l, koji je dat samo za razum a nikako čulima; inteligibilni svet nat-čulni svet;suprotno: senzibilan

Reč Inteligibilan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. интеллигибилис) разумљив, разговетан, појмљив, схватљив; фил. натчу-лан, појмове л, који је дат само за разум а никако чулима; интелигибилни свет нат-чулни свет; супр. сензибилан


Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Intuitus gledanje, posmatranje, opažanje, sagledanje; opažaj. ...
Sve reči na slovo i