Skip to main content

Intencija značenje

šta znači Intencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Intencija (latinski intendere uperiti, smerati, nameravati, intentio) namera, nameravanje, namisao, nakana, težnja za čim, cilj, svrha; intencio akcionis (latinski intentio actionis)pravo: krajnji cilj tužbe, pobuda za tužbu; intencio principalis (latinski intentio principalis) glavna namera; intencio sekundarija (latinski intentio secundaria) sporedna namera, uzgredna namera

Reč Intencija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. интендере уперити, смерати, намеравати, интентио) намера, намеравање, намисао, накана, тежња за чим, циљ, сврха; интенцио акционис (лат. интентио ацтионис) прав. крајњи циљ тужбе, побуда за тужбу; интенцио принципалис (лат. интентио принципалис) главна намера; интенцио секундарија (лат. интентио сецундариа) споредна намера, узгредна намера


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i