Skip to main content

Intenzitet značenje

šta znači Intenzitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Intenzitet (od latinske reči: intensitas) jačina, silina, žestina; unutarnja jačina delatnosti; de-latna snaga, delotvornost, veličina snage (supr. ekstenzitet); napregnutost, napetost, naprezanje, sila, silina, stepen napetosti.

Reč Intenzitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. интенситас) јачина, силина, жестина; унутарња јачина делатности; де-латна снага, делотворност, величина снаге (супр. екстензитет); напрегнутост, напетост, напрезање, сила, силина, степен напетости.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i