Skip to main content

Intenzivan značenje

šta znači Intenzivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Intenzivan (od latinske reči: intensivus) jak, moćan, silan, bujan; koji označava pojačanu radnju, koji označava stepen napregnutosti; in-tenzivna veličina jačinska veličina, veličina koja, za razliku od prostorno, ekstenzivne, ima stupnjeve jačine (kao: svetlost, zvuk, električna struja i dr.); intenzivno gazdinstvo oblik upravljanja dobrom u kome se na obrađivanje zemljišta ulaže mnogo više truda i novca, ali se dolazi i do znatno većeg prinosa i prihoda;suprotno: ekstenzivan.

Reč Intenzivan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. интенсивус) јак, моћан, силан, бујан; који означава појачану радњу, који означава степен напрегнутости; ин-тензивна величина јачинска величина, величина која, за разлику од просторно, екстензивне, има ступњеве јачине (као: светлост, звук, електрична струја и др.); интензивно газдинство облик управљања добром у коме се на обрађивање земљишта улаже много више труда и новца, али се долази и до знатно већег приноса и прихода; супр. екстензиван.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i