Skip to main content

Intenzivirati značenje

šta znači Intenzivirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Intenzivirati (latinski intendere zategnuti, naprezati) činiti, učiniti jačim, pojača-ti, pojačavati.

Reč Intenzivirati napisana unazad: itariviznetnI i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. интендере затегнути, напрезати) чинити, учинити јачим, појача-ти, појачавати.

Slično: 
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Intuitus gledanje, posmatranje, opažanje, sagledanje; opažaj. ...
Sve reči na slovo i