Skip to main content

Intermeco značenje

šta znači Intermeco

Na latinici: Definicija i značenje reči Intermeco (ital. intermezzo, latinski intermedium) međuigra; mali komični pozorišni komad, obično mala komična opera koja se izvodi između činova glavne predstave i koja nema nikakve veze sa glavnom predstavom; u instrumentalnoj muzici: kratak, samostalan komad; komična epizoda uopšte.

Reč Intermeco sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. интермеззо, лат. интермедиум) међуигра; мали комични позоришни комад, обично мала комична опера која се изводи између чинова главне представе и која нема никакве везе са главном представом; у инструменталној музици: кратак, самосталан комад; комична епизода уопште.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i