Skip to main content

Interpretacija značenje

šta znači Interpretacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Interpretacija (latinski interpretatio) tumačenje, objašnjavanje, izlaganje (spisa, zakona, ugovora i dr.); predstavljanje, prikazi-vanje (npr. neke uloge); prevođenje stranog pisca.

Reč Interpretacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. интерпретатио) тумачење, објашњавање, излагање (списа, закона, уговора и др.); представљање, прикази-вање (нпр. неке улоге); превођење страног писца.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i