Skip to main content

Interpretirati značenje

šta znači Interpretirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Interpretirati (latinski interpretari) tumačiti, objašnjavati, izlagati; prikazivati, predstavljati; prevoditi.

Reč Interpretirati napisana unazad: itariterpretnI i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. интерпретари) тумачити, објашњавати, излагати; приказивати, представљати; преводити.

Slično: 
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Intuitus gledanje, posmatranje, opažanje, sagledanje; opažaj. ...
Sve reči na slovo i