Skip to main content

Interpunkcija značenje

šta znači Interpunkcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Interpunkcija (latinski interpunctio)gramatika: reče-nični znaci; stavljanje rečeničnih znakova; interpunktacija

Reč Interpunkcija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. интерпунцтио) грам. рече-нични знаци; стављање реченичних знакова; интерпунктација


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i