Skip to main content

Intonirati značenje

šta znači Intonirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Intonirati (latinski intonare)«y3. dati ton, davati ton; proizvoditi tonove; svirati, pevati.

Reč Intonirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. интонаре)«y3. дати тон, давати тон; производити тонове; свирати, певати.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i