Skip to main content

Intuitus značenje

šta znači Intuitus

Na latinici: Definicija i značenje reči Intuitus (latinski intultus) gledanje, posmatranje, opažanje, sagledanje; opažaj.

Reč Intuitus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. интултус) гледање, посматрање, опажање, сагледање; опажај.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i