Skip to main content

Irideza značenje

šta znači Irideza

Na latinici: Definicija i značenje reči Irideza (od grčke reči: iris dužica, doneo tresem, potresam)medicina: operativno proširivanje zenice putem izvlačenja jednog dela dužice

Reč Irideza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ирис дужица, донео тресем, потресам) мед. оперативно проширивање зенице путем извлачења једног дела дужице


Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji izaziva življ...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-ša pokreću...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgov...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izrađivati p...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koja se odbi...
Sve reči na slovo i