Skip to main content

Iritis značenje

Šta znači Iritis


Iritis

latinica:

Definicija i značenje reči Iritis (od grčke reči: iris dužica) medicina: zapaljenje dužice (oka).

Reč Iritis napisana unazad: sitiri

Iritis se sastoji od 6 slova.

sta je Iritis

Slično:
Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji iza...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-š...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izr...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koj...
Sve reči na slovo i