Skip to main content

Iritis značenje

šta znači Iritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Iritis (od grčke reči: iris dužica)medicina: zapaljenje dužice (oka).

Reč Iritis napisana unazad: iritis i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. ирис дужица) мед. запаљење дужице (ока).

Slično: 
Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji izaziva življ...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-ša pokreću...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgov...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izrađivati p...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koja se odbi...
Sve reči na slovo i