Skip to main content

Iris značenje

šta znači Iris

Na latinici: Definicija i značenje reči Iris (od grčke reči: Iris) mit. kći Taumasa i Elektre, boginja duge, krilata vesnica i služi-teljica bogova (zato što su stari Grci zamišljali dugu kao vest s neba; Prida;astronomija: ime jedne od manjih planeta, pronađena 1847.godina: (od grčke reči: iris duga) alatinski dužica u oku; bog. perunike, bogiša; iris staklo providno staklo koje se preliva u duginim bojama; iris kamenje kristali, naročito razne vrste kvarca, koji se prelivaju u duginim bojama; iris ulje etarsko ulje koje se spravlja od korena perunike ili ljubičice; iris štampa štampanje u šarenom, kod koga se razne boje istovremeno štampaju sa jedne ploče tako da na svojim ivicama prelaze jedna u drugu.

Reč Iris sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. Ирис) мит. кћи Таумаса и Електре, богиња дуге, крилата весница и служи-тељица богова (зато што су стари Грци замишљали дугу као вест с неба; Прида; астр. име једне од мањих планета, пронађена 1847. год. (грч. ирис дуга) алат. дужица у оку; бог. перунике, богиша; ирис стакло провидно стакло које се прелива у дугиним бојама; ирис камење кристали, нарочито разне врсте кварца, који се преливају у дугиним бојама; ирис уље етарско уље које се справља од корена перунике или љубичице; ирис штампа штампање у шареном, код кога се разне боје истовремено штампају са једне плоче тако да на својим ивицама прелазе једна у другу.


Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji izaziva življ...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-ša pokreću...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgov...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izrađivati p...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koja se odbi...
Sve reči na slovo i