Skip to main content

Iritacija značenje

šta znači Iritacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Iritacija (latinski irritatio) draženje, nadraživanje, nadraženje; draženost, nadraže-nost; razdraživanje, razdraženje; raz-draženost; ogorčenje, gnev, srditost.

Reč Iritacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ирритатио) дражење, надраживање, надражење; драженост, надраже-ност; раздраживање, раздражење; раз-драженост; огорчење, гнев, срдитост.


Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji izaziva življ...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-ša pokreću...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgov...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izrađivati p...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koja se odbi...
Sve reči na slovo i