Skip to main content

Ishidrotičan značenje

šta znači Ishidrotičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ishidrotičan (od grčke reči: ischo, hudor)medicina: koji sprečava znojenje, koji dolazi od sprečenosti (ili: nemogućnosti) znojenja.

Reč Ishidrotičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. исцхо, худор) мед. који спречава знојење, који долази од спречености (или: немогућности) знојења.


Ishurija med. prestanak izbacivanje mokraće zato što bubrezi kod zapaljenja ...
Ishuretika pl. med. sredstva koja zadržavaju mokraću....
Ishnofon čovek tanka, slaba glasa; tepavac, mucavac....
Ishion znat. kukača, karličnjača, karlična kost; os ishii sednjača....
Ishijas med. neuralgično oboljenje ishijadičnog živca, koji se nalazi na za...
Ishijadičan anat. sednjača, koji pripada sednjači ili koji je u vezi sa sednjač...
Sve reči na slovo i