Skip to main content

Ishnofon značenje

Šta znači Ishnofon


Ishnofon

latinica:

Definicija i značenje reči Ishnofon (od grčke reči: ischnćs slab, tanak, phone glas) čovek tanka, slaba glasa; tepavac, mucavac.

Reč Ishnofon napisana unazad: nofonhsi

Ishnofon se sastoji od 8 slova.

sta je Ishnofon

Slično:
Ishurija med. prestanak izbacivanje mokraće zato što bubrezi kod za...
Ishuretika pl. med. sredstva koja zadržavaju mokraću....
Ishnofon čovek tanka, slaba glasa; tepavac, mucavac....
Ishion znat. kukača, karličnjača, karlična kost; os ishii sednj...
Ishijas med. neuralgično oboljenje ishijadičnog živca, koji se na...
Ishijadičan anat. sednjača, koji pripada sednjači ili koji je u vezi s...
Sve reči na slovo i