Skip to main content

Ishnofon značenje

šta znači Ishnofon

Na latinici: Definicija i značenje reči Ishnofon (od grčke reči: ischnćs slab, tanak, phone glas) čovek tanka, slaba glasa; tepavac, mucavac.

Reč Ishnofon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. исцхнћс слаб, танак, пхоне глас) човек танка, слаба гласа; тепавац, муцавац.


Ishurija med. prestanak izbacivanje mokraće zato što bubrezi kod zapaljenja ...
Ishuretika pl. med. sredstva koja zadržavaju mokraću....
Ishnofon čovek tanka, slaba glasa; tepavac, mucavac....
Ishion znat. kukača, karličnjača, karlična kost; os ishii sednjača....
Ishijas med. neuralgično oboljenje ishijadičnog živca, koji se nalazi na za...
Ishijadičan anat. sednjača, koji pripada sednjači ili koji je u vezi sa sednjač...
Sve reči na slovo i