Skip to main content

Ishion značenje

šta znači Ishion

Na latinici: Definicija i značenje reči Ishion (od grčke reči: ishion)anatomija: kukača, karličnjača, karlična kost; os ishii (od latinske reči: os ischii) sednjača.

Reč Ishion sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. исхион) знат. кукача, карличњача, карлична кост; ос исхии (нлат. ос исцхии) седњача.


Ishurija med. prestanak izbacivanje mokraće zato što bubrezi kod zapaljenja ...
Ishuretika pl. med. sredstva koja zadržavaju mokraću....
Ishnofon čovek tanka, slaba glasa; tepavac, mucavac....
Ishion znat. kukača, karličnjača, karlična kost; os ishii sednjača....
Ishijas med. neuralgično oboljenje ishijadičnog živca, koji se nalazi na za...
Ishijadičan anat. sednjača, koji pripada sednjači ili koji je u vezi sa sednjač...
Sve reči na slovo i