Skip to main content

Ishurija značenje

Šta znači Ishurija


Ishurija

latinica:

Definicija i značenje reči Ishurija (od grčke reči: ischo zadržavam, zaustavljam, uron mokraća) medicina: prestanak izbacivanje mokraće zato što bubrezi kod zapaljenja bubrega ili kolere, ne izdvajaju mokraću, ili usled mehaničkih prepreka u mokraćnim kanalima npr. kamena, otoka i dr.; anurija

Reč Ishurija napisana unazad: ajiruhsi

Ishurija se sastoji od 8 slova.

sta je Ishurija

Slično:
Ishurija med. prestanak izbacivanje mokraće zato što bubrezi kod za...
Ishuretika pl. med. sredstva koja zadržavaju mokraću....
Ishnofon čovek tanka, slaba glasa; tepavac, mucavac....
Ishion znat. kukača, karličnjača, karlična kost; os ishii sednj...
Ishijas med. neuralgično oboljenje ishijadičnog živca, koji se na...
Ishijadičan anat. sednjača, koji pripada sednjači ili koji je u vezi s...
Sve reči na slovo i