Skip to main content

Jod

Šta znači Jod


Jod značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jod (od grčke reči: ioeides poput zagasite ljubičice, ion zagasite ljubičica, eidos vid, oblik) hen. element, atomska masa 126,9044, redni broj 53, znak J, pronađen 1811. u pepelu morskih biljaka; prosto nemetalno telo crnosive boje, neprijatna mirisa, u vodi se veoma slabo rastvara; upotrebljava se u medicini kao jako antiseptično sredstvo; jodin.

Reč Jod napisana unazad: doj

Jod se sastoji od 3 slova.

sta je Jod

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...