Skip to main content

Jodni preparat

Šta znači Jodni preparat


Jodni preparat značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jodni preparat medicina: svaki lek koji je napravljen pomoću joda.

Reč Jodni preparat napisana unazad: taraperp indoj

Jodni preparat se sastoji od 14 slova.

sta je Jodni preparat

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...