Skip to main content

Jodoformizam značenje

Šta znači Jodoformizam


Jodoformizam

latinica:

Definicija i značenje reči Jodoformizam (od latinske reči: iodoform) medicina: trovanje usled lečenja jodoformom.

Reč Jodoformizam napisana unazad: mazimrofodoj

Jodoformizam se sastoji od 12 slova.

sta je Jodoformizam

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...