Skip to main content

Jodoformovati

Šta znači Jodoformovati


Jodoformovati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jodoformovati medicina: jodoformom lečiti, jodoformom prožeti.

Reč Jodoformovati napisana unazad: itavomrofodoj

Jodoformovati se sastoji od 13 slova.

sta je Jodoformovati

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...