Skip to main content

Jodid značenje

Šta znači Jodid


Jodid

latinica:

Definicija i značenje reči Jodid (od latinske reči: iodum) hemija: jedinjenje joda s drugim elementom, naročito sa metalom (npr. olovom, gvožđem, srebrom i dr.); veoma osetljiv na svetlost, zbog čega se naročito upotrebljava u fotografiji.

Reč Jodid napisana unazad: didoj

Jodid se sastoji od 5 slova.

sta je Jodid

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...