Skip to main content

Jodipin značenje

Šta znači Jodipin


Jodipin

latinica:

Definicija i značenje reči Jodipin (od latinske reči:) hemija: jedinjenja sezamovog ulja sa jodom, jodni preparat koji lako resorbuje, upotrebljava se kao lek protiv sipnje (astme), arterioskleroze, rahitisa, sifilisa i dr.

Reč Jodipin napisana unazad: nipidoj

Jodipin se sastoji od 7 slova.

sta je Jodipin

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...