Skip to main content

Jodirati

Šta znači Jodirati


Jodirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jodirati (od latinske reči:) hemija: pomešati s jodom; premazati jodom (npr. posrebrenu bakarnu ploču, pomoću jodne pare, pokriti tankim slojem jodsrebra pri izrađivanju fotografija).

Reč Jodirati napisana unazad: itaridoj

Jodirati se sastoji od 8 slova.

sta je Jodirati

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...