Skip to main content

Jodizam

Šta znači Jodizam


Jodizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jodizam (od latinske reči:) medicina: trovanje jodom usled uzimanje joda i jodovih preparata u većim količinama.

Reč Jodizam napisana unazad: mazidoj

Jodizam se sastoji od 7 slova.

sta je Jodizam

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...