Skip to main content

Jodlati

Šta znači Jodlati


Jodlati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jodlati (od nemačke reči: jodeln) pevati na osoben način, brzo izmenjujući prsne glasove sa grlenim; jodlovati.

Reč Jodlati napisana unazad: italdoj

Jodlati se sastoji od 7 slova.

sta je Jodlati

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...